Informacje:

Karbid

Czysty acetylen ma wprawdzie charakterystyczny zapach, ale nie taki przykry. Karbid natomiast jest produktem technicznym, produkowanym na ogromną skalę ? miliony ton rocznie. Nie potrzeba długo tłumaczyć, że przy tak masowej produkcji czystość produktu będzie stała pod znakiem zapytania. Chcąc…

Surowce i handel

Dopóki życie gospodarcze obracało się w kręgu surowców naturalnych, produktów rolnych i zwierzęcych, ocena czystości towaru była prosta i oczywista. Na przykład kupiec zboża sięgał do przypadkowo wybranych worków, brał garść ziarna i ?na oko" badał stopień zanieczyszczenia plewami, nasionami…

Efekty odwadniania gruntów ornych i użytków zielonych

Nadmiar wody z terenu zmeliorowanego przedostaje się do rowów w dwojaki sposób: jako woda powierzchniowa, pochodząca z ulewnych deszczy lub zalewów; jest ona przejmowana przez rów i szybko odprowadzana, zanim wsiąknie w głąb profilu glebowego; jako woda gruntowa, której nadmiar…

Edukacja:

Astronomiczne cyfry

Jesteśmy, być może znudzeni już astronomicznymi cyframi, jakimi zarzuca nas obecna nauka i technika. Obojętnie słuchamy o megatonach (1 000 000 ton) klasycznego materiału wybuchowego, jakiemu odpowiada wybuch bomby wodorowej, o prędkościach, jakie nadać możemy cząstkom elementarnym (elektronom, protonom itd.)…

Szkoła:

Umywalka Simas Evolution 53x45cm EVO15, Szamba Betonowe Ropczyce, salon kosmetyczny N25, Podstawy geodezji inżynieryjnej Geodpis, wypożyczalnia igłofiltrów stalowych, Fotoprzekaźnik przeciwsobny Sick, Umywalka Simas Flow 63,5x49,5cm FL04, Umywalka Simas Evolution 70x49cm EVO11, osiem pomysłów na prezent dla kulturysty, Umywalka narożna Simas Arcade
top