Informacje:

Karbid

Czysty acetylen ma wprawdzie charakterystyczny zapach, ale nie taki przykry. Karbid natomiast jest produktem technicznym, produkowanym na ogromną skalę ? miliony ton rocznie. Nie potrzeba długo tłumaczyć, że przy tak masowej produkcji czystość produktu będzie stała pod znakiem zapytania. Chcąc…

Surowce i handel

Dopóki życie gospodarcze obracało się w kręgu surowców naturalnych, produktów rolnych i zwierzęcych, ocena czystości towaru była prosta i oczywista. Na przykład kupiec zboża sięgał do przypadkowo wybranych worków, brał garść ziarna i ?na oko" badał stopień zanieczyszczenia plewami, nasionami…

Efekty odwadniania gruntów ornych i użytków zielonych

Nadmiar wody z terenu zmeliorowanego przedostaje się do rowów w dwojaki sposób: jako woda powierzchniowa, pochodząca z ulewnych deszczy lub zalewów; jest ona przejmowana przez rów i szybko odprowadzana, zanim wsiąknie w głąb profilu glebowego; jako woda gruntowa, której nadmiar…

Edukacja:

Astronomiczne cyfry

Jesteśmy, być może znudzeni już astronomicznymi cyframi, jakimi zarzuca nas obecna nauka i technika. Obojętnie słuchamy o megatonach (1 000 000 ton) klasycznego materiału wybuchowego, jakiemu odpowiada wybuch bomby wodorowej, o prędkościach, jakie nadać możemy cząstkom elementarnym (elektronom, protonom itd.)…

Szkoła:

Umywalka Simas Flow 88x50cm FL23, taśmy transportujące Primacon, Lampa wisząca Spinner LED, Umywalka Simas Flow 88x50cm FL02, Umywalka Simas Flow 87x49,5cm FL05, strefy klimatyczne PN-EN 12831:2006, laweta Golub-Dobrzyń, Umywalka Simas Arcade 105x56cm AR874, Miska wisząca WC Catalano Zero 55 BEZRANTOWA 1VS55NR00, Umywalka Simas Flow 115x50cm FL03
top